ENGLISH                         
  - , ,  ...   - -

   Kazan.Ws 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
RIN.ru
 
 
 
Narashchiva
   Narashchiva
 
 
E-mail 
:
:
(1)
 
Kazan.ws
?аша?и?аХи? ш??Хи? ? СЪХа иЯ ЩСЩ???шХ?? ????Ш, С?аЯ??а??а? ? ?а?СХа? ?ша?С?? и?и ?а???шС? Ха ЪС??. ??иХХ?? и Щ??и???? ш??Хи?? ? ??С Х? ?С???С ?ша?и?С, ХС и С??Х? ?ЪС?ХС. ?а? Х? ЩшиЪ???? ЩС??С?ХХС ЩС??Ща?? ЪСшСШС??С???? ???? и ?ша?и?? ?ш??? Ха ?? ?Ъа??Хи?. ?шиЪа?? ?ЯШ??Ъ? ??шаЯи????ХС??? и Ш???иХ? ?СвХС ?а?С??С?????ХС, ???и ЩшСй?и ??ш?? ЩС Хаша?и?аХи? ш??Хи? ? ?С?иШСш???. ?СЪ ш??С?СЪ???С? СЩ??Х?? Щш?ЩСЪа?а????й ????а???и С??аи?а?? шаЯ?и?Х?? ???ХС?СШии Хаша?и?аХи? (Щ???С?С? и ЩСш??Хи?ХС?). ??? ?СШС-?С ??С ??аХС?и??? ?С??и, а ??С-?С Ха?иХа?? Яаша?а???а?? Ъ?Х?Ши. ?аша?и?аХи? ш??Хи? ? ?и??????
565 0
0 Copyright © " " 2001-2008.
adv@mail.rin.ru